Yuta

Nacionalna asocijacija turističkih agencija - YUTA osnovana je 16. aprila 1954. godine. Danas okuplja 262 punopravne članice ( turističke agencije i organizatori putovanja ) koje ostvaruju preko 90 % prometa organizovanih turističkih putovanja u Srbiji i 76 pridruženih članica ( hotelska preduzeća, prevoznici, obrazovne institucije, osiguravajuće kompanije...).
YUTA predstavlja i zastupa interese svojih članica pred državnim institucijama, nacionalnim i međunarodnim organizacijama, medijima.

Posebno je značajna uloga YUTA-e u izradi predloga za donošenje novih ili poboljšanje postojećih zakonskih regulativa koje definišu poslovanje turističke privrede. Prateći trendove i promene na turističkom tržištu, kao reprezentativna Asocijacija turističkih agencija, YUTA, svojim članicama omogućava permanentno unapređenje poslovanja i usavršavanje kadrova, organizujući različite vidove edukacija. Poverenje putnika ukazano našim članicama, rezultat je visokih standarda i kvaliteta u poslovanju, a njihovoj sigurnosti u ostvarivanju prava doprinosi rad nezavisnog Arbitražnog suda YUTA-e.