Podaci za identifikaciju

Pun naziv: Asocijacija turističke privrede za plasman i promociju srpskog turizma u svetu „InSrbija Turs“
Adresa: Beograd, Milentija Popovića 9, „Sava centar“, I sprat, DJ 22, Novi Beograd
Zakoniti zastupnik: Petar Damnjanović, predsednik Upravnog odbora
Email adresa: inserbiatours@gmail.com   
Poreski identifikcioni broj PIB: 109421951
Matični broj: 28197926
Šifra delatnosti: 9499  
Naziv banke gde se vodi tekući račun: Banca Intesa A.D. Beograd
Broj tekućeg računa kod banke: Banca Intesa ad Beograd: 160-0000000447615-02;    
Naziv banke gde se vodi devizni račun: Banca Intesa A.D. Beograd
Broj deviznog računa / partija br.: 00-540-0001589.2