Predstavnici srpskog turizma u svetu

Član 8. Statuta InSerbia Tours definiše ulogu predstavnika – promotera srpskog turizma u svetu, koje predlaže Upravni odbor, na osnovu definisanih kriterijuma, koji su posebnim dokumentom usaglašeni sa resornim ministrom za turizam. Tom odlukom stiče se zvanje oficijelnog predstavnika - promotera srpskog turizma u određenoj zemlji, regiji, gradu.

Ta ovlašćena lica izmeđju ostalog zastupaju interese korisnika naših usluga, organizatora programa i prodavca programa i rešavaju eventualne nesporazume u tom lancu.   

Spisak ovlašćenih predstavnika turističke privrede Srbije u odredjenim zemljama: