LOV I RIBOLOV

LOV I RIBOLOV

Lovni turizam u Srbiji ima dugu tradiciju i to je zemlja dobrih lovnih terena, dobrih lovaca i dobrih domaćina. Srbija ima preko 320 lovišta, na oko 6.500.000 hektara, koja se nalaze na konfiguraciji zemljišta od 70 pa do 2000 metara nadmorske visine. U Srbiji postoje 43 komercijalna lovišta, 24 ograđena lovišta i 150 lovačkih kuća. Lovišta u Srbiji se ubrajaju među najpoznatija u Evropi.

Lovištima gazduju šumska gazdinstva pod okriljem Javnog preduzeća „Srbijašume i Javnog preduzeća „Vojvodinašume“, kao i lokalna lovačka udruženja u okviru Lovačkog saveza Srbije. U Srbiji se proizvodi i kvalitetno lovačko oružje i izvozi širom sveta.

Lovački savez Srbije utvrđuje Cenovnik ulovljene divljači, a Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede utvrđuje Kalendar lova.

Najčešće vrste divljači u Srbiji:

Sisari: jelen evropski, jelen lopatar, jelen belorepi, srna, divokoza, muflon, divlja svinja, medved, kuna zlatica, kuna belica, jazavac, ondatra, veverica, sivi puh, zec, lasica, vuk, divlja mačka, šakal, lisica, rakunoliki pas, tvor.
Ptice: siva čaplja, divlja guska, divlja guska lisasta, divlja guska glogovnjača, divlja patka gluvara, divlja patka kržulja, divlja patka riđoglava, jastreb kokošar, leštarka, jarebica kamenjarka, poljska jarebica, prepelica, fazan, liska crna, šumska šljuka, divlji golub grivnaš, divlji golub pećinar, divlji golub dupljaš, gugutka, grlica, sojka (kreja), gačac, siva vrana, svraka.

Lovni turizam zahteva stroga pravila ponašanja od prelaska granice, prevoza do lovišta, obezbeđivanja dozvola za oružje i municiju, stručnih vodiča, kao i veterinarskih dozvola i svih drugih uslova za izvoz divljači. Lovac - turista može loviti i izvoditi obuku lovačkih pasa u lovištu samo uz posredovanje ovlašćene agencije koja ima zaključen ugovor sa korisnikom lovišta. Lovac mora da ima dokumentaciju za lovačko oružje, optičke nišane i municiju koju nosi, kao i za lovačke pse. Može da puca samo na onu vrstu divljači koja je navedena u dozvoli za lov i po odobrenju stručnog pratioca. Za ulovljenu divljač i njene delove - trofej, meso, koža, lovac-turista pre iznošenja iz lovišta plaća korisniku lovišta cenu po cenovniku lovačkog udruženja.

In Serbia Tours u saradnji sa svojim partnerskim turističkim agencijama, specijalizovanim za lovni turizam, nudi  Vam uživanje u lovu na celoj teritoriji Srbije tokom cele sezone, za svu divljač koja tu postoji, kao i doček i prevoz lovaca do željenog lovišta i nazad, smeštaj lovaca, iznajmljivanje pasa, obradu i transfer trofeja ...

KONKRETNA PONUDA ZA LOVNU SEZONU 2017/2018

Naš partner za lovnu seznu 2017/2018 godinu ima ugovore sa državnim i privatnim  lovištima u Republici Srbiji i može organizovati lovne aktivnosti po sezonama i to:

- Lov srneće divljači od sredine aprila
- Lov na prepelice u avgustu i septembru
- Atraktivan lov trofejnog jelena visokog kvaliteta, u vreme "rike" u otvorenom lovištu u Delibratskoj peščari u drugoj polovini septembra. Lov na trofejnog jelena se može organizovati i u okviru lovišta Vojvodinešume u toku godine u zavisnosti od predviđenog broja divljači za odstrel. Ova vrsta lova se mora znatno ranije rezervisati zbog velikog interesovanja i ograničenog broja trofejnih jelena.
- Lov na fazana i zeca od druge polovine oktobra
- Pogonski lov na divlje svinje od novembra do kraja januara.
- Lov na vuka na terenima Homoljskih planina tokom decembra, januara i februara.
- Lov na guske i patke u preletu i sa broda u perodu od decembra do februara.
- Takođe može organizovati lov visoke divljači (divojarac, medved) u Republici Makedoniji i Bosni i Hercegovinio uz pravovremenu rezervaciju termina.

Uz osnovne usluge organizacije lova paket aranžmanu za lovce iz zemlje a pogotovu iz inostranstva obuhvata i sve potrebne prateće aktivnosti:
-    avio karte ili druge vrste prevoza kao i asistencija na granici
-    sačekivanje i trasfer lovaca od aerodruma do lovišta
-    smeštaj u vilama u okviru lovišta ili u obližnjim atraktivnim destinacijama
-    obezbeđenje sve potrebne, zakonom propisane dokumentacije i  dozvola
-    pratnja licenciranih lovaca-vodiča
-    procena i obrada trofeja i njihov trasport
-    sve ostale turistiške aktivnosti u cilju što sadržajnijeg boravka lovaca u zemlji

Zainteresovani  lovci  sa svojim zahtevima mogu nam se obratiti na kontakt e-mail: inserbiatours@gmail.com

Javite se!  

Ribolov

Raznovrsna, očuvana priroda Srbije, pasioniranim ribolovcima i rekreativcima nudi Dunav, Savu, Moravu, Tisu, ravničarske reke, njihove prostrane obale, jezera, ali i planinske brzake i klisure. Reke u Srbiji su još bogate kečigom, šaranom, pastrmkom, smuđem, štukom, kao i brojnim vrstama tzv. bele ribe. Ima mestimično i potočnih i rečnih rakova.

In Serbia Tours Vam nudi i dopunske informacije. Javite se! Email: inserbiatours@gmail.com

Trenutno nemamo izloženih programa u ovoj kategoriji.